Tin tức - Thông báo

Nâng cấp chức năng Trùng sinh

9/12/2012

Nâng cấp hệ thống Trùng sinh, chính thức áp dụng ngày 15/09/2012. Thông tin chi tiết xem tai đây.

 

http://diendan.123choi.vn/images/kiemthe/ts.gif

 

Kính bút!

Chưởng quản kính bút